Thông báo về việc đăng ký mã số thuế, đăng ký đối tượng GTGC năm 2012
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 03 Tháng 10 2012 09:42

                                        Kính gửi :   - CÁC ĐƠN VỊ

                                                             - CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG TOÀN TRƯỜNG

Để triển khai công tác đăng ký giảm trừ gia cảnh cho năm 2012, Phòng Tài chính - Kế toán thông báo tới các đơn vị và toàn thể CB, VC một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Quyết định về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2012-2013
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 03 Tháng 10 2012 09:39

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2012-2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI       

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐH Nông nghiệp I thành Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ Trường Đại học”;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10/5/2011 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ quy định về quản lý hoạt động của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tài chính – Kế toán,

Đọc thêm...
 
Thông báo V/v lịch thu tiền học phí, lệ phí trong Kỳ I năm học 2012 – 2013
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 03 Tháng 10 2012 09:34

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí, lệ phí trong Kỳ I năm học 2012 – 2013

 

1. HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI  HỌC VÀ CAO ĐẲNG

 Thời gian thu tiền từ 20/08/2012 đến 30/09/2012, thu tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau thời gian này sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2012 – 2013.

 Từ kỳ 1 năm học 2012 – 2013, mức học phí được thực hiện theo Quyết định số: 1140/QĐ-NNH ngày 14/05/2012 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2012 – 2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (có Quyết định đính kèm).

Đọc thêm...
 


Trang 55 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541