Công văn số 33: Về việc thông báo thời gian nhận chứng từ thanh toán kinh phí đề tài, dự án, kinh phí sử dụng tại các Khoa, Ban tại Ban Tài chính và Kế toán
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 19 Tháng 11 2019 08:51
Ban Tài chính và Kế toán thông báo thời gian nhận chứng từ thanh toán kinh phí đề tài, dự án, kinh phí sử dụng tại các Khoa, Ban năm 2019 tại Ban Tài chính và Kế toán (Chi tiết tại file đính kèm)
 
Thông báo số 32: V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 đối với học viên cao học (thông báo lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 19 Tháng 11 2019 07:01

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/TB-TCKT

 

                  Hà Nội, ngày  18  tháng 11 năm 2019

 

 

 

                                        THÔNG BÁO

             V/v  thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

                      đối với học viên cao học (thông báo lần 2)

 

Học kì 1, năm học 2019 – 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của học viên cao học, hạn nộp đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn có học viên nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản hoặc thiếu số dư tài khoản. Do vậy các học viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 31: V/v thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì 1, năm học 2019 - 2020 (thông báo lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 19 Tháng 11 2019 06:55

                     BỘ NÔNG NGHIỆP

         VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số :  31/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 18  tháng  11  năm 2019

                                                  

 

                                                THÔNG BÁO

                                                        V/v thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng

                                    trong kì 1, năm học 2019 - 2020 (thông báo lần 2)

 

Học kì 1, năm học 2019 – 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của sinh viên hạn nộp đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn có sinh viên nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản hoặc thiếu số dư tài khoản, một số sinh viên đăng kí bổ sung, thay mã môn học nên học phí thay đổi. Do vậy các sinh viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 34: Triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho năm 2019
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 00:00

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

 CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

                Số :  34/CV-TCKT                                            

                V/v đăng ký mã số thuế,                                           Hà Nội, ngày  14  tháng 10  năm 2019          

          đăng ký người phụ thuộc năm 2019             

                                                 

                        Kính gửi :   - Trưởng các đơn vị

- Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Để triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho năm 2019, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 28: V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 03 Tháng 9 2019 02:25

      BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 28/TB-TCKT                                                               Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019


                                           

                                            THÔNG BÁO

                    V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 

                                             đối với học viên cao học 

 

I. HỌC PHÍ HỌC VIÊN CAO HỌC

            Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các học viên đang đi thực hành, thưc tập tại các đơn vị.

Hình thức nộp: học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Học viện tiếp tục thu học phí của học viên cao học thông qua tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Đọc thêm...
 


Trang 5 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541