Thông báo số 4: V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 đối với nghiên cứu sinh
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 14 Tháng 1 2020 15:49

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TB-TCKT

 

                  Hà Nội, ngày  14  tháng 01 năm 2020

 

 

 

                                     THÔNG BÁO

             V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

                                    đối với nghiên cứu sinh

 

 

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đọc thêm...
 
Thông báo số 3: V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 14 Tháng 1 2020 15:44

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TB-TCKT

 

                  Hà Nội, ngày  14  tháng 01 năm 2020

 

 

 

                                           THÔNG BÁO

                         V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

                                            đối với học viên cao học 

 

I. HỌC PHÍ HỌC VIÊN CAO HỌC

            Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các học viên đang đi thực hành, thưc tập tại các đơn vị.

Hình thức nộp: học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, Học viện tiếp tục thu học phí của học viên cao học thông qua tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 2: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2019 – 2020
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 14 Tháng 1 2020 15:38

                 BỘ NÔNG NGHIỆP

       VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TB-TCKT

 

                  Hà Nội, ngày 14  tháng 01 năm 2020

 

  

                                                THÔNG BÁO

                                                      V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2019 – 2020          

 

I. HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI  HỌC VÀ CAO ĐẲNG

1. Hình thức và đối tượng

            Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản

            Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học  nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). Đối với sinh viên diện cử tuyển, sinh viên vẫn đóng tiền học phí vào tài khoản, Học viện chi trả học phí cho sinh viên sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về.

Đọc thêm...
 
Thông báo:V/v công khai kết quả kiểm toán việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016-2018 tại Học viện
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 27 Tháng 12 2019 00:00

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2574/HVN-TCKT

V/v công khai kết quả kiểm toán việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016-2018 tại Học viện 

                     Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

                                   Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 39: Về việc góp ý, bổ sung Quy chế quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 13 Tháng 12 2019 00:00
Thông báo số 39: Về việc góp ý, bổ sung Quy chế quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ (Chi tiết file đính kèm)
 


Trang 4 của 55
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541